Scheidingswanden

Scheidingswanden zijn wanden die uitsluitend een scheidende functie hebben. Zij leveren geen bijdrage aan de stabiliteit van een bouwwerk en dragen geen belasting. Doordat de wanden los staan van de draagconstructie kunnen zij zonder gevolgen voor de stevigheid van een gebouw verplaatst worden. Het doel van scheidingswanden is om een bepaald gebied in verschillende ruimtes op te delen.

Waarom een scheidingswand?

Een scheidingswand kan verschillende eigenschappen hebben en dus ook om verschillende redenen worden geplaatst. De meest voorkomende redenen zijn:

  • Een visuele scheiding: het onderverdelen van een gebied in verschillende ruimtes
  • Een akoestische scheiding: het tegen- of binnenhouden van geluiden
  • Een thermische scheiding: het tegen- of binnenhouden van warmte

Daarnaast kunnen scheidingswanden ook geplaatst worden om inbraak – of brandwerende redenen.